HVILKEN LEDERSTIL ER BEST FOR DIN BEDRIFT?

Er det best for bedriften med en resultatorientert, streng leder eller en forståelsesfull, optimistisk og motiverende leder?

Diskusjonene om hvilken lederstil som er best og mest lønnsom, har pågått i mange tiår. Er det en oppgaveorientert lederstil eller omtankeorientert lederstil som fungerer best?

Svaret er BEGGE TO. Det er ikke enten eller.

 

BALANSE ER SVARET

Hvis du, som leder, ønsker å:

 • hente ut mer av potensialet i hver av dine medarbeidere
 • få ned turnover og sykefravær
 • motivere og inspirere
 • skape en kultur av åpenhet og tillit
 • gi konstruktive tilbakemeldinger
 • sikre målstyring
 • øke “bunnlinjen”

må du besitte BÅDE rasjonelle (målstyrende) egenskaper SAMT relasjonelle (omtanke) egenskaper.

BALANSE mellom det rasjonelle og relasjonelle er noe de mest suksessfulle lederne i verden praktiserer. Forskning viser at de også har åtte egenskaper til felles og summen av disse er balanse mellom det rasjonelle og det relasjonelle.

 

NORSKE LEDERE BRUKER LITE TID PÅ LEDELSE

Forskning viser også at de fleste norske ledere ikke besitter denne balansen fordi de bruker for lite tid på ledelse. 2 av 3 ledere bruker kun 25% av sin tid på ledelse og dermed oppstår det automatisk en ubalanse siden det relasjonelle elementet lider.

Hvordan skaper du denne balansen slik at du blir suksessfull? 

Det er her energi-lederskap verktøyet kommer til nytte. Det gir innsikt og kunnskap i både medarbeider-engasjement og målstyring. Energi-lederskap går spesielt i dybden på det relasjonelle elementet siden det er her de fleste ledere trenger mest hjelp.

For å bli god på det relasjonelle må man som leder forstå hvilken “energi” de ulike medarbeiderne besitter. I hvilken grad har dine medarbeidere en katabolsk, nedbrytende energi kontra en anabol, oppbyggende energi?

Visste du at bedrifter og ledere som prioriterer engasjement
utkonkurrerer de som ikke gjør det med opptil 240 %.

%

%

%

Utfordringen

 • Hva er den viktigste faktoren som skiller de store lederne fra resten?
 • Hvilken personlig kvalitet vil mest sannsynlig skape tillit blant kunder, respekt blant kolleger, og lojalitet fra ansatte?
 • Hvilken del av din lederstil bør du fokusere på for å få din innsats, din karriere, og ditt liv på rett kjøl til suksess?

Løsningen

Svaret til disse spørsmålene er et enkelt ord: ENERGI

Men du trenger å vite hvordan du skal kontrollere energi slik at den jobber for deg, ikke mot deg.

Løsningen er Energi Lederskap: Norges første leder-verktøy som gir innsikt og kunnskap i medarbeider-engasjement og energi-forståelse.

Energi Lederskap skaper fremtidens ledere

Gapet i engasjement

Henger organisasjonene og lederne med i endringstakten?

 • De siste 10-15 år har arbeidspraksis, holdninger, verdier, strategier, teknologier og arbeidsmåter vært i utvikling og endring i et meget raskt tempo.
 • Samtidig ser vi at organisasjonene ikke klarer å henge med i den store endringstakten. De klarer ikke å tilpasse seg endringene. Satt på spissen er det som om vi lever i 2017, og jobber i 1970.
 • Dette gapet er hovedårsaken til at altfor få medarbeidere er engasjert i jobbene sine. Løsningen er energi-lederskap med fokus på medarbeider-engasjement og energi-forståelse. Det handler om medarbeider-fokus og de innebærer å vie tid til å forstå hver enkelt medarbeider – deres tanker, følelser og energi.

Alle medarbeidere lever et “dobbelt liv” – med et privatliv og et jobb-liv.

Privatlivet gir mennesker mye mer frihet enn de har i sine jobbliv. De kan selv bestemme hvilken teknologi og enheter de ønsker å bruke, hvordan de skal bygge og forme vennesamfunn, hvem de skal dele informasjon med, hva de skal kjøpe osv. De har frihet og fleksibilitet til å leve slik de ønsker.

 

I jobb-livet, derimot, må de bruker bedriftens bestemte teknologi og utstyr (som ofte kan være utdatert), må sitte/arbeide der de blir fortalt de skal sitte/arbeide. Ofter er de ikke i stand til effektivt å kommunisere og samarbeide på grunn av hvordan organisasjonen er bygd opp. Ofte trenger de godkjennelse for å gjøre de minste innkjøp og de har lite fleksibilitet til å bestemme når og hvor de vil jobbe.

De fleste mennesker bruker mer tid på å jobbe enn de gjør på fritid/privatliv. Med de mulighetene som finnes i dag er det ikke lenger akseptabelt å tilbringe mesteparten av vår tid på å gjøre ting som er utenfor vår kontroll. Det er ikke rart at de fleste ansatte rundt om i verden ikke er engasjert i jobben sin. Organisasjoner må “henge med i svingene” og følge med endringstakten slik at gapet i engasjement lukkes.

 

FAKTA

 • Medarbeider-engasjement gir
  • økt produktivitet, vekst og lønnsomhet *
  • lavere turnover og sykefravær *
 • Engasjement handler om følelser
 • Følelser er en vibrasjon – en frekvens = energi
 • Tanker er også energi som setter opp følelser
 • Energiforståelse handler om å forstå en medarbeiders tanker, følelser og energi. Er energien anabol, oppbyggende og positiv eller er den katabol, nedbrytende og negativ? Hvilken energi preger din bedrift?
 • ENERGI LEDERSKAP er et leder verktøy som gir deg innsikt i hvordan du kan lede teamet ditt samtidig som du henter ut mer av det enorme potensiale, kraften og energien som bor i hver medarbeider. Det er lederskap og energi-forståelse i skjønn forening. Se video til høyre for mer informasjon.

* Store, internasjonale medarbeider undersøkelser (inkl. Norge) fra store aktører som Gallup viser at økt engasjement gir økt produktivitet, vekst og lønnsomhet. Bedrifter og ledere verden over anerkjenner fordelene ved å engasjere sine medarbeidere, men de siste 10 år har engasjement nivået stått mer eller mindre på stedet hvil. Altfor få medarbeidere er engasjert i jobbene sine.

Engasjement er nøkkelen til mer tilfredse og produktive
medarbeidere, men visste du at i Norge er kun 16% engasjerte.

%

Ikke engasjert i jobben sin

%

Aktivt uengasjert

%

Veldig engasjert

Hele 84%  (77 + 7) er ikke engasjert i jobben sin.

Disse tallene stammer fra Gallup som er verdens ledende organisasjon innen medarbeider undersøkelser. Gallup vet mer om holdninger og atferd blant ansatte, kunder, studenter og innbyggere enn noen annen organisasjon i verden.

Ønsker du å øke engasjementet blant dine medarbeidere, og dermed produktivteten i din bedrift er Energi Lederskap verktøyet du trenger. Energi Lederskap vil ikke bare hjelpe deg til å forstå mekanismene for å skape økt engasjement. Det vil også gi deg grunnleggende informasjon om hvordan du kan bli en bedre leder i alle områder av livet ditt.

Bli en fremtidens leder som skaper suksess med Energi Lederskap. Se video til høyre.

Uansett hvilken lederrolle du har vil Energi Lederskap hjelpe deg til å bli en bedre leder. Det spiller ingen rolle om du er en administrerende direktør, en avdelingssjef, en mellomleder eller en hvilken som helst annen type leder. Så lenge du har med mennesker å gjøre vil Energi Lederskap være det optimale verktøyet for deg slik at du blir en fremtidens leder. Se video til høyre.

Økt engasjement gir økt produktivitet

Globale medarbeider undersøkelser utført av store survey selskap som Gallup viser at engasjement bidrar til økt produktivitet og bedre resultat.

Økt engasjement bidrar også til:

 • Økt motivasjon og inspirasjon
 • Økt lojalitet
 • Økt ansvarsfølelse
 • Mindre sykefravær og turnover

Se hvordan du kan bli en stor leder som skaper tillit blant kunder, respekt blant kolleger, og lojalitet fra dine medarbeidere. Kontakt oss for mer informasjon om Energi Lederskap.

Kontakt oss

Profilert i Ledernytt

Energi Lederskap inkluderer åtte moduler fordelt på tre nivåer. En av disse modulene omhandler Emosjonell Intelligens og en annen tar for seg Engasjement.

Nylig publisert Ledernytt, Norges største og ledende magasin på ledernytt, EnergiLederskaps artikler om disse temaene.

Artiklene kan leses her:

EMOSJONELL INTELLIGENS

ENGASJEMENT

Ønsker du å vite mer om Energi Lederskap?

Ta kontakt for mer informasjon om Energi Lederskap og hvordan du og din bedrift kan komme i gang.
Kontakt oss