Hvordan skape nye resultat?

Kom i gang med Energi Lederskap

Ønsker du å skape vekst og nye resultat for din bedrift er det viktig å komme i gang med Energi Lederskap så raskt som mulig.

Energi Lederskap tilbys som dagskurs til mennesker med lederansvar i bedrifter og organisasjoner.

Å være en effektiv leder i vår tid krever at man gir slipp på bildet av den autokratiske, kontrollerende ledertypen som vi har blitt vant til de siste 50 år.

Morgendagens medarbeidere krever morgendagens ledere som må være deltakende, fleksible og flinke nok til å engasjere andre. Det betyr at man i tillegg til å være en målstyrende leder (rasjonell) også må være en tillitskapende og engasjerende leder (relasjonell).

Løsningen er Energi Lederskap.

 

Energi Lederskap et et leder verktøyet som
består av 8 moduler fordelt på 3 nivåer.

NIVÅ 1: LEDERSKAP – 4 MODULER

Modul 1: Lederskap
Modul 2: Kommunikasjon & Målstyring
Modul 3: Engasjement
Modul 4: Emosjonell Intelligens

NIVÅ 2: ENERGI – 3 MODULER

Modul 5: Åtte egenskaper for å lykkes
Modul 6: Tanke, Ord & Handling
Modul 7: Energi & Suksess

NIVÅ 3: ENERGI LEDERSKAP SYSTEMET – 1 MODUL

Modul 8: Energi Lederskap Systemet

TREFF BLINK SOM LEDER

  • Energi Lederskap har forankring i et eget system med ulike nivåer av bevissthet (energinivåer) som er utarbeidet over en periode på mer enn 10 år. Forståelsen og jevnlig bruk av dette systemet vil øke ditt eget nivå og din ytelse samtidig som det også vil påvirke dine medarbeidere i positiv retning.
  • Nivå 3: Energi Lederskap Systemet er selve kjernen i dette leder verktøyet. Det vil vise deg hvilket nivå du selv befinner deg på, hjelpe deg til å se hvor du ønsker å være, samt å gjenkjenne og bryte gjennom noen av blokkeringene som står i veien for din suksess.
  • Nivå 1 og 2 legger grunnlaget for å virkelig forstå og integrere nivå 3 – Energi Lederskap Systemet – i ditt liv som leder og menneske.

Se video til høyre for mer utfyllende informasjon.

DETTE ER INKLUDERT I ENERGI LEDERSKAP KURSET:

  • DAGSKURS med gjennomgang av 8 moduler fordelt på 3 nivåer.
  • UBEGRENSET TILGANG til vår medlemsside for ledere.
  • BOK – et eksemplar av boken “Hva er grunnen til at noen lykkes…og andre ikke?”
  • SPESIALTILBUD – et 3 timers foredrag til ditt team/lag som bidrar til bedre mellom-menneskelige relasjoner mellom deg som leder og ditt team.

Se video til høyre for mer informasjon.

 

 

Det endelige målet med Energi Lederskap arbeidet er for deg som leder å:

• bli mer bevissthet på hvem du er og hvordan du leder slik at du når dine og bedriftens mål.

• forstå hva som driver dine tanker, oppfatninger, følelser og handlinger slik at du kan kjenne igjen og forandre vaner og mønstre som ikke tjener deg som leder og menneske.

• kunne respondere (ikke reagerer) til stressfaktorer i livet ditt på den måten som du ønsker slik at du blir en bedre leder og et bedre menneske.

Bli en fremtidens leder

Ønsker du å bli en fremtidens leder er dette kurset for deg. For mer informasjon og pris kontakt oss her:
Kontakt oss