VIDEO

FAKTA

 • Medarbeider-engasjement gir
  • økt produktivitet, vekst og lønnsomhet *
  • lavere turnover og sykefravær *
 • Engasjement handler om følelser
 • Følelser er en vibrasjon – en frekvens = energi
 • Tanker er også energi som setter opp følelser
 • Energiforståelse handler om å forstå en medarbeiders tanker, følelser og energi. Er energien anabol, oppbyggende og positiv eller er den katabol, nedbrytende og negativ? Hvilken energi preger din bedrift?
 • ENGASJEMENT & LEDERSKAP er et leder verktøy som gir deg innsikt i hvordan du kan lede teamet ditt samtidig som du henter ut mer av det enorme potensiale og kraften som bor i hver medarbeider. Det er lederskap og engasjement i skjønn forening. Se video til høyre for mer informasjon.

Videoen over viser tall på medarbeider-engasjment fra Gallups verdensomfattende survey i 155 land inkludert Norge. Nylig kom deres siste survey ut som viser at antall norske medarbeidere som er engasjert i jobben sin kun har økt med 1 % de siste fire år. Fra 16 til 17%. Samtidig har aktivt uengasjerte medarbeidere også økt med 1 %. Fra 7 til 8%. Det betyr at ikke-engsjerte medarbeidere i Norge nå er 75%.

* Store, internasjonale medarbeider undersøkelser (inkl. Norge) fra store aktører som Gallup viser at økt engasjement gir økt produktivitet, vekst og lønnsomhet. Bedrifter og ledere verden over anerkjenner fordelene ved å engasjere sine medarbeidere, men de siste 10 år har engasjement nivået stått mer eller mindre på stedet hvil. Altfor få medarbeidere er engasjert i jobbene sine.

MILLENIUMSGENERASJONEN

 

Mange bedrifter tilrettelegger for trivsel på arbeidsplassen, noe som er viktig. Jobben er tross alt en stor del av vårt liv, men trivsel er ikke det samme som engasjement. Mange norske medarbeidere trives på jobben, men det er dessverre ikke ensbetydende med at de er engasjert i jobben sin.

Engasjement er nøkkel til økt produktivitet og bedre resultat.

Allikevel mangler det på engasjement på norske arbeidsplasser. Mange store medarbeider-undersøkelser de siste årene viser at altfor få medarbeidere er engasjert. En stor internasjonal undersøkelse som inkluderte Norge viser at i gjennomsnitt er kun 13% er engasjert på verdensbasis.

Å LYKKES SOM LEDER

 

Ønsker du å lykkes som leder? Da trenger du Engasjement & Lederskap – et leder-verktøy som består av 8 moduler fordelt på tre nivåer.

 • Nivå 1: Ledelse
 • Nivå 2: Ressurs-forståelse
 • Nivå 3: Engasjement

Når du tar i bruke dette verktøyet vil du som leder skape mer engasjement som igjen bidrar til økt produktivitet, vekst og lønnsomhet.

Kun 17% er engasjert i Norge

På verdensbasis er kun 15% av medarbeidere engasjerte. For Norges del er tallet 2 % høyere. Kun 17 % av norske arbeidstakere er engasjert i jobben sin. Hele 83% er ikke engasjert. Potensialet for økt produktivitet og vekst er enormt dersom man forstår Engasjement & Lederskap. Det krever at norske ledere bli flinkere til å ta i bruk relasjonelle egenskaper uten at det går på bekostning av de rasjonelle.

Engasjement & Lederskap er et nyttig leder-verktøy som hjelper deg til å skape den viktige balansen mellom rasjonelle og relasjonelle egenskaper. Det gir deg innsikt og kunnskap i målstyring, medarbeider-engasjement og energi-forståelse.

Nordmenn “slakter” sine ledere

Dessverre viser en stor Nordisk undersøkelse fra 2015 at norske ledere ikke vier nok tid til engasjement. Fire av ti nordmenn “slakter” sin leder. Kanskje ikke så rart når den samme undersøkelsen viser at 2 av 3 norske ledere bruker kun 25 % av sin tid på ledelse og 1 av 4 ledere bruker mindre enn 10 % av sin tid på ledelse.

Bli en kraftfull leder

Når du, som leder, forstår verdien i Engasjement & Lederskap blir du en kraftfull leder som leder laget ditt i riktig retning mot målene dere har satt. Samtidig vil du kunne hente ut mye mer av det enorme potensialet, kraften og energien som ligger i hver medarbeider. Det skaper fremdrift mot målene. Det er Lederskap og Engasjement i skjønn forening. Balanse mellom det rasjonelle og relasjonelle.

Fra Sjef til Leder

Bidra til at din nærmeste overordnede kan gå fra å være en sjef til å bli en leder.
Hjelp oss slik at vi kan hjelpe deg.