VIDEO

ENGASJEMENT

 

Mange bedrifter tilrettelegger for trivsel på arbeidsplassen, noe som er viktig. Jobben er tross alt en stor del av vårt liv, men trivsel er ikke det samme som engasjement. Mange norske medarbeidere trives på jobben, men det er dessverre ikke ensbetydende med at de er engasjert i jobben sin.

Engasjement er nøkkel til økt produktivitet og bedre resultat.

Allikevel mangler det på engasjement på norske arbeidsplasser. Mange store medarbeider-undersøkelser de siste årene viser at altfor få medarbeidere er engasjert. En stor internasjonal undersøkelse som inkluderte Norge viser at i gjennomsnitt er kun 13% er engasjert på verdensbasis.

Å TREFFE BLINK SOM LEDER

 

Ønsker du å “treffe blink” slik at du lykkes som menneske og leder? Da trenger du Energi Lederskap – et leder-verktøy som består av 8 moduler fordelt på tre nivåer.

  • Nivå 1: Lederskap
  • Nivå 2: Energi
  • Nivå 3: Energi Lederskap Systemet

Du trenger å forstå nivå 1 og 2 for å kunne ta i bruk nivå 3. Først da vil du treffe blink (“bullseye”). Energi-forståelse og Lederskap hører sammen som “hånd i hanske” noe videoen over viser deg.

Kun 16% er engasjert i Norge

På verdensbasis er kun 13% av medarbeidere engasjerte. For Norges del er tallet noe høyere, men fortsatt lavt – kun 16 % av norske arbeidstakere er engasjert i jobben sin. Hele 84% er ikke engasjert. Potensialet for økt produktivitet og vekst er enormt dersom man forstår engasjement og Energi Lederskap. Det krever at norske ledere bli flinkere til å ta i bruk relasjonelle egenskaper uten at det går på bekostning av de rasjonelle.

Energi Lederskap er Norges første leder-verktøy som hjelper deg til å skape den viktige balansen mellom rasjonelle og relasjonelle egenskaper. Det gir deg innsikt og kunnskap i målstyring, medarbeider-engasjement og energi-forståelse.

Nordmenn “slakter” sine ledere

Dessverre viser en stor Nordisk undersøkelse fra 2015 at norske ledere ikke vier nok tid til engasjement. Fire av ti nordmenn “slakter” sin leder. Kanskje ikke så rart når den samme undersøkelsen viser at 2 av 3 norske ledere bruker kun 25 % av sin tid på ledelse og 1 av 4 ledere bruker mindre enn 10 % av sin tid på ledelse.

Bli en kraftfull leder

Når du, som leder, forstår verdien i Energi Lederskap blir du en kraftfull leder som leder laget ditt i riktig retning mot målene dere har satt. Samtidig vil du kunne hente ut mye mer av det enorme potensialet, kraften og energien som ligger i hver medarbeider. Det skaper fremdrift mot målene. Det er Lederskap og Energi-forståelse i skjønn forening. Balanse mellom det rasjonelle og relasjonelle.

Fra Sjef til Leder

Bidra til at din nærmeste overordnede kan gå fra å være en sjef til å bli en leder.
Hjelp oss slik at vi kan hjelpe deg.

TIPS OSS (anonymt)